Auta na šrot

2. 6. 2020 v 12:30 hod. hlídka provedla prověření oznámení občana, že v Riegrově ulici stojí vozidlo, které jeví známky vraku a nezpůsobilosti k provozu na pozemních komunikacích. Strážníci vozidlo nalezli, vyhodnotili jeho stav a na vozidlo byla vylepena výzva k odstranění vozidla do dvou měsíců. Při odjezdu bylo v této ulici nalezeno ještě jedno vozidlo v podobném stavu a i to dostalo ,,cejch“, aby jej jeho provozovatel odstranil.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    16.6.2020