Asistence sociálnímu odboru

14.11.2019 13:00 hod. jsme byli požádáni o asistenci sociálnímu odboru při místním šetření týkající se prověrky situace osob žijících v obytném přívěsu mezi Labem a Proboštskými jezery.  Na místě byl pouze velký nepořádek a přívěs byl zdemolovaný a vše v něm rozházeno a bylo patrné, že k přebývání osob již nebyl využívaný. Bylo tedy rozhodnuto, že MP se pokusí najít uživatele, který v přívěsu pobýval jako poslední známý a nechá se zajistit úklid místa.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    10.12.2019