Asistence při smutečním obřadu

21. 8. 2020 od 12:00 hod. prováděla MP asistenci pohřební službě, při konání smutečního obřadu, protože počet hostů a vozidel, které se místě shromáždily, by mohl ohrozit BESIP a mohl vy být narušen pořádek při obřadu. Během této akce se na nás obrátil řidič, že na křižovatce na Komenského náměstí, došlo ke sražení cyklistky. Jeden ze strážníků vyrazil na místo a usměrňoval dopravu do příjezdu dalších složek IZS a vrátil se na své stanoviště. Mimo chvilkového zhuštění dopravy vše dopadlo dobře.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    16.9.2020