Asistence při odebrání dětí nemocné matce

15.05. 2019 ve 09:29 hod. jsme byli požádáni Policií ČR o výpomoc při odebrání dítěte matce, která nebyla s to se o své děti postarat, z důvodu psychického stavu a byly jí odebrány sociálním odborem. Strážníci se dostavili na místo a vypomohli při odebrání dětí sociálními pracovnicemi a policisté asistovali zdravotníkům při převozu ženy do zdravotnického zařízení. Po celou dobu úkonu nedošlo k žádnému incidentu nebo zranění osob.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    17.6.2019