Asistence hasičům

18. 01. 2019 v 10:00 hod. jsme prováděli asistenci hasičům, kterým bylo oznámeno, že v ulici Riegrova je poškozená římsa a je riziko pádu jejích částí na chodník. Strážníci na místě usměrňovali dopravu, tím, že dočasně byla ulice uzavřena a doprava odkloněna na náhradní trasu. Po zajištění římsy a zabránění ohrožení chodců, byl provoz na místě obnoven a majitel domu bude muset provést důkladnou opravu.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    18.1.2019