AKTUALIZACE: Policie hledá nezodpovědného majitele hada

Praha venkov – VÝCHOD – Hada, který měl zranit nezletilou dívku se stále nepodařilo nalézt.

AKTUALIZACE
Z dosud provedených výslechů všech zainteresovaných osob bylo zjištěno, že nikdo na místě žádného hada nespatřil.
V celé věci i nadále probíhá vyšetřování, a to včetně výslechů dalších osob. Zajištěný biologický materiál je v současné době stále na zkoumání na Odboru kriminalistické techniky a expertiz.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
27. ledna 2021


Policisté z Obvodního oddělení Brandýs nad Labem vyjížděli první den v roce 2021 k události v obci Jenštejn, kde mělo dojít k uštknutí šestileté dívky neznámým druhem hada. Oznámení o jejím zranění přijala zdravotnická záchranná služba, která dívku převezla k ošetření do nemocnice a současně o této záležitosti vyrozuměla prostřednictvím linky tísňového volání policisty.

Ihned po přijetí oznámení přijela na místo policejní hlídka, která zjišťovala informace k případu, prováděla šetření, zajišťovala potřebné stopy a mimo jiné zjišťovala i to, zda někdo z místních obyvatel chová hady a případně disponuje příslušným povolením k chovu nebezpečných druhů zvířat, které je kromě plnoletosti k jejich chování potřebné. V této souvislosti policisté spolupracovali také  s Krajskou veterinární správou Středočeského kraje, která tato povolení registruje. Prověřováni byli možní chovatelé hadů přímo z obce, tak i z blízkého okolí. Nicméně provedeným šetřením policisté zjistili, že v dané lokalitě není evidován žádný chovatel s tímto povolením.

Kromě zjišťování a prověřování skutečností k tomuto případu spolupracovali na této záležitosti také hasiči, kteří ještě ve večerních a nočních hodinách plaze hledali a propátrávali terén. Hada, který měl nezletilé dívence způsobit zranění, se ale nepodařilo nalézt ani následující den, kdy pátrací akce po něm pokračovala.

Pro policisty není případ, který byl na základně doposud zjištěných informací kvalifikován jako podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti, v žádném případě uzavřen. Nadále probíhají výslechy svědků, stejně tak bude vyslechnuta i zraněná dívka.
Je pochopitelné, že celá tato záležitost je pro obyvatele obce značně diskomfortní, kdy se cítí ohroženi a v nebezpečí. Policie se případu velmi intenzivně věnuje, nicméně ke zklidnění situace by bezesporu přispěl i svými informacemi sám případný chovatel, chovatelka, majitel nebo jakákoliv osoba či svědek, kteří k výskytu hada mají nějaké informace. Informace lze předat místním policistům, ale i prostřednictvím linky 158.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    27.1.2021