Agresor na úřadu

30. 11. 2020 14:45 hod. nám volaly úřednice boleslavského úřadu, že se zde nachází muž, který je sprostý, uráží je a domáhá se vstupu na úřad a kope do dveří. Po příjezdu na místo strážníci muže na místě již nenašli, ale podle popisu jej našli na náměstí. Muž s nimi odmítal komunikovat a pouze sdělil, že má na telefonu svou ,,zástupkyni s plnou mocí“. Na dotaz přes telefon žena strážníkům sdělila, že muž je ,,skoro nesvéprávný“. Strážník ji vysvětlil protiprávní jednání muže s tím, že ,,nesvéprávnost“ budou muset prokázat u správního orgánu, kde se muž bude zpovídat ze 4 přestupků, zejména proti veřejnému pořádku.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    9.12.2020