Adventní tragédie

12.12.2023 v 1:55 hod. strážníci při hlídce spatřili na zastávce Kralupská nějaký nepořádek a po bližším zjištění zjistili, že se jedná o rozbité dva kartony světoznámé značky piva. Po chvilce pietního ticha věc zapsali do svodky a ostatky nechají odklidit technické služby.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    29.1.2024