Ach jo, ty kamery…

21. 9. 2022 19:45 byl kamerovým systém zjištěn zvýšený pohyb omladiny okolo parkovacího domu a tak strážníci provedli jeho kontrolu. Osm mladých lidí sedělo za zatáčkou u výjezdu z areálu a hrozilo, že by je zde mohlo přejet vyjíždějící vozidlo a tak byli z místa vykázáni. Další kontrolou byl ve 2. patře nalezen líbající se pár. Bylo jim vysvětleno, že parkovací dům, s ohledem na jeho vysokou míru zabezpečení kamerami není nevhodnější místo pro podobné hrátky. Poté páreček se zarděním ve tváři místo urychleně opustil.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    31.10.2022