Chataři pozor

Vážení občané,

v tomto příspěvku bych chtěl oprášit sezónní záležitosti, které nastávají v tomto období. S příchodem chladného počasí, byla ukončena i zahrádkářská sezóna a proto zahrádky a chatové kolonie osiřely. MP na těchto místech provádí  namátkové kontroly a pokud je to možné, tak tyto lokality prochází, tak aby preventivně působila proti vandalům a zlodějům, kteří tyto místa s oblibou navštěvují. Proto bychom chtěli opětovně, jako každý rok požádat o spolupráci, aby nám bylo oznámeno, pokud by se něco takového v těchto místech dělo, aby se tomuto mohla přizpůsobit naše hlídková činnost.  Jako nejlepší prevence se ukazuje to, když v osadě bydlí někdo trvale a ostatní jej požádají o kontrolu nad chatkami a v případě něčeho podezřelého informuje Policii ČR nebo nás. Tyto osoby mají nejlepší osobní znalost a proto jim neuniknou detaily, které hlídkám nepřijdou podezřelé.  Proto bych chtěl na Vás apelovat, abyste si zajistili řádně své objekty a to jak dveře, tak okna. Dále je nutno, aby pro případ, že už i přes zajištění dojde k nějaké nepříjemné události, bylo možno pátrat po odcizených věcech a proto je dobré když máte zapsány výrobní čísla věcí, případně jejich fotografie. Toto se Vám hodí i pro jednání s pojišťovnami, které tímto prokážete vlastnictví věcí, které po ní nárokujete k úhradě v rámci pojistné události. Z toho vyplývá, že je dobré mít svůj majetek řádně pojištěný, neboť dobré pojištění zmírňuje materiální újmu způsobenou krádeží.

Radek Fedaček

preventista MP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

 

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    22.10.2018