DOPRAVNÍ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S KONÁNÍM TRADIČNÍ SVATOVÁCLAVSKÉ POUTI 27.9.-1.10.2023

Vážení spoluobčané,

tím, jak se blíží termín tradiční Svatováclavské pouti, která proběhne ve dnech 27. 9. – 1.10.2023 (všechny akce s tím spojené), bychom Vás chtěli informovat o dopravních opatřeních, která s tím budou souviset.

Začneme hezky postupně, jak budou omezení přibývat.

Od 21. 9. 2023 bude zakázáno zastavit v ulicích Lázeňská, Průhon, U Starého Labe, Šarochova a Na Dolíku – viz obrázek níže

 

Od 21. 9. 2023 bude zákaz vjezdu na ulici Lázeňská. Ulice Šarochova bude v úseku po spojení s ul. Lázeňská obousměrná – viz obrázek níže.

Od 21. 9. 2023 bude zákaz vjezdu na ulici Lázeňská od křižovatky od Hluchova po křižovatku s ul. V Houštce. Ostatní cesty budou po dobu omezení obousměrné.

 

Od 28.9.2023 bude zakázáno zastavit v centrum města na Mariánském náměstí (před budouvou MěÚ a v části ul. Mělnická  – viz obrázek níže.

V den vyvrcholení oslav dne 28. 9. 2023, bude uzavřena sil. II/610 od křižovatky s ulicemi Na Celné a Na Prádle až po křižovatku s ul. Jezdecká ve Staré Boleslavi, ul. Mělnická a silnice u městského úřadu od 06:00 do 24:00 hod. Objízdná trasa je obousměrně vedena před dálnici D10 a bude zakázán vjezd na Mariánské náměstí a ul. Mělnická – viz grafiky níže.

 

 

 

 

 

Dne 28. 9. 20223bude taky zakázáno stavit v těchto ulicích, z důvodu využití těchto míst pro oficiální hosty:

 • Komenského po křižovatku s ul. Školní
 • Jungmannova od ul. Boleslavská po ul. Hálkova
 • Školní – celá
 • Maxe Švabinského od baziliky sv. Václava po rotundu sv. Rocha
 • Na Celné a Na Prádle od křižovatky s ul. I Olbrachta po kamenný most
 • Plantáž

Bližší určení úseků viz grafiky níže.

Autobusová doprava PID v době dopravního omezení:

Dotčeným úsekem silnice II/610 dne 28. září 2023 v době od 06:00 do 23:00 hod. jsou vedeny autobusové linky PID 367, 375, 478 a 667. Ostatní linky provozované v dotčeném úseku nejsou v termínu uzavírky v provozu.

 • Autobusové linky 367 a 667 budou uzavřený úsek objíždět obousměrně po trase Masarykovo náměstí – Komenského náměstí – Královická – Zápská – II/101 – D10 – II/610 – Boleslavská – AS Stará Boleslav. Pro tyto linky budou zrušeny zastávky „Most“ a „U Brány“ a na objízdné trase budou zřízeny zastávky „U Soudu“, „Pekárny“, „Na Panském“ a „Sídliště“
 • Autobusová linka 375 bude po dobu uzavírky zkrácena do zastávky „Most“. Pro linku 375 budou zrušeny zastávky „U Brány“, „Školní“, „Autobusové stanoviště“, „Sídliště“, „Kasárna“ a „Železniční stanice“. Nástupní zastávka „Most“ bude přemístěna dle navrženého DIO v ulici Maxe Švabinského o cca 100 metrů vpřed po směru jízdy, cca 30 metrů za křižovatku s ulicí U Přístavu.
 • Autobusová linka 478 bude odkloněna obousměrně po trase Průmyslová – II/101 – D10 – II/610 – Boleslavská – AS Stará Boleslav. Pro linku 478 budou zrušeny zastávky „Pekárny“, „U Soudu“, „Most“ a „U Brány“. Na objízdné trase bude zřízena zastávka „Na Panském“.
 • U linek 666, 669 a 670 dojde pouze k úpravě jízdních řádů pro zajištění návaznosti na výlukou dotčené linky.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za dodržování dopravního značení, tak aby mohla celá akce zdárně proběhnout.

-raf- 19. 9. 2023

 

  Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

  19.9.2023