To se někdy stane…

31. 5. 2023 14:00 strážník při hlídkové činnosti v okolí ZŠ NA Výsluní, zjistil, že jedno vozidlo na parkovišti zde stojí s otevřenými dveřmi. Prohlídkou vozidla a okolí nebylo zjištěno, že by vozidlo bylo poškozené a ani, že by se zde nacházel jeho řidič. Následnou perlustrací bylo zjištěno, že vozidlo není odcizeno a byl zjištěn kontakt na majitele vozidla. Ten k vozidlu hned přišel a omlouval se, že toto asi v rozrušení přehlédl, když odcházeli na pohřeb na nedalekém hřbitově. Díky tomu byla věc tímto vyřešena.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    29.6.2023