Spáč v parku byl hledaný

16. 1. 2023 v 12:15 jsme byli Policií ČR požádáni o prověření oznámení o spícím muži v Central parku. Hlídka na místě nalezla muže, který hlídce řekl, že čeká na kamaráda a byl unavený, proto se natáhl. Mladík u sebe neměl žádný doklad totožnosti, tak byla perlustrace přes Policii ČR, kdy bylo zjištěno, že po muži je vyhlášeno celostátní pátrání a touží po něm policisté z Mladé Boleslavi. Proto byl mladík eskortován k policistům, kteří zajistí, že se dostane tam kde po něm pátrají a možná nebude muset spát u nás v parku.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    6.3.2023