Římské svíce „v akci“

28. 12. 2022 19:28 spatřila operátorka na kamerách skupinu mladých lidí, jak po sobě střílí zábavní pyrotechnikou na Masarykově nám. A protože hrozilo zranění některých z aktérů nebo kolemjdoucích, na místo ihned dorazila hlídka MP. Zde našla uvedenou skupinu a okamžitě jejich zábavu ukončila. Všem bylo vysvětleno, jak se se zábavnou pyrotechnikou zachází (jeden ze strážníků je bývalý pyrotechnik PČR) a byla zjištěna jejich totožnost, pro případ, že by byla dodatečně zjištěna nějaká škoda. Jeden z mladíků nemohl svou totožnost hodnověrně prokázat, tak byl převezen ke zjištění totožnosti na Policii ČR. Zde si jej, s ohledem na jeho věk, následně převzala matka, které bylo vysvětleno, jak její syn utrácí kapesné a baví se.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    30.1.2023