Parkovací dům není hřiště

22.10.2022 15:55 při hlídkové činnosti bylo v parkovacím domě, ve výjezdu nalezeno 8 dětí, do 10 let, které si zde jen tak posedávaly a povídaly si. Strážníci dětem vysvětlili nebezpečnost jejich jednání a i to, že pohyb pěších a natož dětí je v parkovacím domě zakázán. Děti uposlechly a z místa ihned odešly.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    29.11.2022