Oslavy svatého Václava plné pokut

28.9.2023 v našem městě probíhala tradiční svatováclavské pouť. Naši strážníci se jako vždy věnovali zajištění veřejného pořádku a klidu ve městě, spolu s Policií ČR. Celá akce se vydařila bez větších potíží. Jen velká návštěvnost způsobila, že někteří řidiči, i přes dávku tolerance, páchali přestupky v dopravě, zejména špatným parkováním. Celkem naši strážníci řešili 39 těch nejvíc hrubých přestupků, a to převáženě v ulici Na Celné, J. Truhláře, Na Dolík… Ovšem s ohledem na nutnost plnit další úkoly vyplývající z bezpečnostního opatření k slavnostem, se nám nepodařilo všechny přestupky vyřešit.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    25.10.2023