No to jsou věci…

20.3.2023 08:30 hod jsme byli požádáni pracovnicemi sociálního odboru o asistenci, protože muž, kterého si předvolali k projednání péče o děti, přišel na jednání patrně pod vlivem alkoholu. Strážníci na místo dorazili a u muže provedli dechovou zkoušku. Odhad úřednice byl přesný, neboť muži bylo v dechu naměřeno 0,72 ‰ alkoholu. Jednání proto bylo přeloženo na jiný termín.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    3.5.2023