Informace o uzavírce ul. Třebízského – realizace přeložky budoucího obchvatu 14. 11. – 20. 12.2022

Z důvodu nutnosti realizace přeložky sítí, bude v termínu od 14. 11. (pondělí) do 20. 12.2022 (úterý) uzavřen v úseku budoucího křížení ulice Třebízského a obchvatu – viz grafika v příloze. Jako obousměrná objízdná trasa neprůjezdného úseku, je stanovena ulice Lhotecká.

Děkujeme za pochopení.

 

-raf- 10. 11. 2022

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    10.11.2022