Informace o dopravních omezení v souvislosti se stavebními pracemi při opravě kanalizace v centru Stará Boleslav od 1. března do 31. května 2023

V souvislosti s prováděním stavebních prací v rámci rekonstrukce kanalizace v centru Staré Boleslavi, budou muset být od 1.3. do 31.5.2023 dopravní omezení v dopravě. Celá akce bude probíhat ve třech etapách, které se budou prolínat a postupně se budou komunikace otevírat.

1.etapa od 1.3.2023 – bude uzavřeno Mariánské náměstí před čp. 5, od přechodu pro chodce u areálu Ledecký, po parkoviště před Labínem. V tuto dobu nebude možno parkovat na parkovišti v tomto místě. Chodník u Labína bude po dobu této etapy uzavřen a bude nutné použít chodník na druhé straně (u lékárny). Po dokončení stavebních prací v tomto úseku bude komunikace stále uzavřená z důvodu pokládky dlažby dle instrukcí památkové péče.

Objízdná trasa je navržena mezi ulicemi Mělnická a Boleslavská před MěÚ (nebude sloužit pro odbavení celé ul. Mělnické, ale pro obyvatele části za výjezdem z areálu Norma a pro návštěvníky MěÚ). Pokud pojedete ulicí Mělnická směrem od křižovatky s Okružní, v ul. Mělnická budete muset odbočit do ul. Třebízského a U Staré Kovárny. Při výjezdu z areálu Norma budete muset odbočit vpravo a následně vjet do ul. Třebízského a U Staré Kovárny – viz grafiky v příloze.

2. etapa (část A) od 1.4.2023 – po dokončení napojení kanalizace na Mariánském náměstí před areálem Ledecký se postupně budou práce přesouvat do prostoru před staroboleslavskou bránou naproti ul. Šarachova a v průběhu staveních prací bude uzavřena i silnice č. II/610. Díky této uzavírce nebude možné vyjet z ul. Šarachova, a proto sestane obousměrnou, kde v užších místech ulice, budezákaz zastavení.

Objízdná trasa pro obyvatele části Mělnické ulice (za výjezdem z areálu Norma po prádelnu) bude určena spojnice mezi ulicemi Mělnická a Boleslavská před MěÚ (nebude sloužit pro odbavení celé ul. Mělnické, ale pro obyvatele části za výjezdem z areálu Norma a pro návštěvníky MěÚ).Pokud pojedete ulicí Mělnická směrem od křižovatky s Okružní, v ul. Mělnická budete muset odbočit do ul. Třebízského a U Staré Kovárny. Při výjezdu z areálu Norma budeme muset odbočit vpravo a následně vjet do ul. Třebízského a U Staré Kovárny. Ostatní doprava bude odkloněna na ulici Boleslavská a přes exit 14 na D10 směr Praha a na sjezdu exit 10 do Brandýsa. V opačném směru bude již od křižovatky ul. Ivana Olbrachta x Na Celné x Na Prádle odkláněn provoz na objízdnou trasu přes D10 – viz opačně směr ze Staré Boleslavi, protože za mosty bude silnice č. II/610 uzavřena a komunikace bude slepá. Viz příloha.

Autobusová doprava bude od 3.4.2023 odkloněna na objízdnou trasu přes D10 a dojde k posunutí zastávky BUS Mosty až k prostoru u plavební komory.

2. etapa (část B) – navazující na část A – po dokončení napojení kanalizace na Mariánském náměstí před areálem Ledecký se postupně budou práce přesouvat do prostoru před staroboleslavskou bránou naproti ul. Šarachova a v průběhu staveních prací bude uzavřena i silnice č. II/610. Z důvodu pokračování výkopových prací bude uzavřena i část ul. Šarochova a až k prostoru bývalé vrátnice Kovopodniku. S tím dojde i k uzavření prostoru pro chodce. Bude uzavřen i chodník vycházející z boleslavské brány (na straně lékárny) u ústí ul. Šarochova. Chodci budou muset použít chodník podél hotelu Praha. Ulice Šarochova bude v tuto dobu obousměrná a bude zde v užších částech zakázáno zastavení.

Objízdná trasa zůstává ve stejném režimu jako v předchozí etapě.

3. etapa od 1.5.2023 – bude uzavřena i část ul. Šarochova až k prostoru bývalé vrátnice Kovopodniku, kde budou pokračovat stavební práce. Část ul. Šarochova bude v tuto dobu obousměrná a bude zde v užších částech zakázáno zastavení.

Stavební práce se v 2. a 3. etapě budou prolínat. Prioritou je obnovení provozu na silnici č. II/610. Je nutný rychlý přesun do ul. Šarachova a prostor před staroboleslavskou bránou uvést do původního stavu. Nejtěžší bude pokládka dlažby dle instrukcí památkové péče.

-raf- 20. února 2023

 

 

 

 

 

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    20.2.2023

    Komentáře

    Comments are closed.