Dopravní omezení v ul. Karla Lípy, Na Skalkách, Ve Vrbičkách a ul. Augustina Lukeše od 16.10. – 10.11.2023

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při pokládce kabelového vedení, stavba „PY Brandýs n/L, lokalita-kVN DTS-kNN“ bude v termínu Lukeše od 16.10. – 10.11.2023 omezen provoz na pozemních komunikacích v ul. Karla Lípy, Na Skalkách, Ve Vrbičkách a ul. Augustina Lukeše. Omezení se bude týkat prostoru křižovatek ul. A. Lukeše x Karla Lípy, a Na Skalkách x Karla Lípy x Ve Vrbičkách, kdy tyto křižovatky budou neprůjezdné. Dále bude omezen provoz pro chodce v trase pokládky kabeláže– viz grafika v příloze.

-raf- 10.10.2023

 

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    10.10.2023