Ztracený ne v čase, ale v autobusu

12.02.2019 v 20:55 hod. bylo přijaté telefonické oznámení, kdy nám občan oznámil, že při cestě autobusem z Prahy do Brandýsa usnul a probudil se v uzamčeném autobuse s tím, že neví, kde se nachází. Sdělil, že kolem sebe vidí pouze další autobusy. Dle tohoto strážníci usoudili, že se nachází v depu přepravce a proto se vydali na místo, kde kontaktovali nočního hlídače a spolu muže nalezli a tento vylezl oknem autobusu. Hlídka provedla ztotožnění muže a jeho perlustraci a poté byl vyprovozen z areálu a muž odešel domů.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    12.2.2019