Výhru si chtěl ukrást

15.9.2019 v 16:50 hod. jsme byli Policií ČR požádáni o součinnost při zákroku proti muži, který odcizil v casinu na Pražské ulici obsluze peněženku s vyšší finanční hotovostí. Po příjezdu již byl muž policisty omezen na osobní svobodě a prováděla šetření, ale protože se muž choval agresivně a vyhrožoval všem okolo, strážníci na něj dohlíželi a pomohli při zajištění místa činu. Tak na něj dohlíželi do doby, kdy muž sklonil hlavu a pokusil se o útěk. Proto bylo nutno proti muže za použití hmatů a chvatů svést na zem a zabránit mu v útěku. Po příjezdu výjezdové skupiny Policie, si do péče převzali policisté a byl převezen k dalším úkonům na jejich služebnu.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    15.10.2019