Vraky, vraky, trápí nás taky…

T

Tak jako jiná města, i naše město se potýká s problémem dlouhodobě odstavených vozidel na veřejných parkovištích a prostranstvích. Od minulého roku, ovšem naši zákonodárci, dali městům do ruky konečně nástroj, který aspoň trochu ulehčí v této situaci. Jedná se o novelizaci zák. č. 13/1997 Sb. zákona o pozemních komunikacích, kdy doposud bylo možné řešit vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla nebo které není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku (dále jen „vrak“).

Nyní nám přibyl nový odstavec, písm. h) který stanovuje zákaz odstavovat silniční vozidlo, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou.

Z toho důvodu naše MP od září zahájila, v rámci kontrol pořádku na veřejných prostranstvích, kontroly, zda se tu nenachází vozidla, které odpovídají podmínkám pro jejich odstranění z pozemních komunikací. Pokud takové vozidlo je zjištěno, strážníci na něj vylepí výzvu k odstranění do dvou měsíců. Následně je věc předána správci komunikace (městu) a ten oprávněn vozidlo z pozemní komunikace odstranit a odstavit na vhodné místo a oznámit tuto skutečnost provozovateli s uvedením možnosti vyzvednutí. Pokud ani v tomto případě provozovatel na oznámení nereaguje ve lhůtě 3 měsíců, rozhodne na návrh vlastníka pozemní komunikace silniční správní úřad o povolení prodeje dotčeného vozidla ve veřejné dražbě.

Od června 2020 jsme takto označili již 23 vozidel. Z těchto ve 12 případech vlastník vozidlo z komunikace ve lhůtě na výzvu odstranil. V jednom případě nesouhlasila RZ s typem vozu a věc byla předána Policii ČR. Ve třech případech již bylo vozidlo z komunikace odstraněno správcem na odstavné parkoviště.

Sice, jak z výše uvedeného vyplývá, se jedná o zdlouhavější proceduru, ale i tak věříme, že to přinese své výsledky a zbavíme se ohyzdných vozidel v našich ulicích a tím, zase přibude i několik, tak cenných parkovacích stání.

Pokud sami víte o nějakém podobném vozidle, informujte nás e-mailem na mp.prevence@brandysko.cz a nebo přímo hlídku městské policie a my věc prověříme a provedeme potřebná opatření.

-raf- 1. 2. 2021

-raf- 1. 2. 2021

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    1.2.2021