Voda v ulicích

08.04.2019 19:55 hod. strážníci MP při hlídkové činnosti zjistili, že z ul. V Bažantnici na ul. Pražská teče větší množství vody. Poté bylo zjištěno, ze kterého pozemku teče voda a zde byl proveden u majitele, který sdělil, že vypouští bazén a voda se mu rozlila do ulice. Po tomto zjištění a s ohledem na to, že nehrozilo žádné nebezpečí, hlídka pokračovala v hlídkové činnosti.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    6.4.2019