Větev blokovala provoz

22. 10. 2023 v 13:00 hod. bylo na MP oznámeno, že v ul. V Zahradách spadla na komunikaci větev a tím je zablokovaný provoz v této ulici. Na místo si strážníci přivolala pracovníky TSBB. Společně pak větev odtáhli a naložili na vozík. Následně byla provedena kontrola stromu a byla nalezena ještě jedna ztrouchnivělá větev. Proto byla, za pomoci zapůjčeného lana od místních obyvatel stržena a odvezena také. V pracovní den bude zajištěna kontrola stromu arboristou.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    28.11.2023