Vánoce v parkovacím domě

24.12.2023 v 00:25 hod. si obsluha kamerového systému povšimla dvou vozidel, u kterých bylo evidentní, že nehledají místo k parkování, ale jen projíždí a mohlo by jít o „tipaře“. Proto byla na místo vyslána hlídka, která obě vozidla i s osádkami nalezla. Na místě byl proveden dotaz, co zde dělají, tak sdělili, že venku je ošklivo a jen si povídají. Kontrolou zaparkovaných vozidel nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání. Tak po perlustraci, byly osoby vyzvány k opuštění parkovacího domu dle provozního řádu.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    29.1.2024