Upozornění na zahájení II. etapy výstavby okružní křižovatky ve Staré Boleslavi (u kasáren) – úplná uzavírka sil. č. II/610.

Od dne 31. 7. 2022 do 7. 8. 2022  bude probíhat II. etapa výstavby okružní křižovatky ve Staré Boleslavi (u kasáren)  – úplná uzavírka sil. č. II/610. Situace na místě bude v tuto dobu probíhat takto.

31. 7. 2022 (neděle) se budou od rána měnit dopravní značky a bude častý pohyb pracovníků stavby a velkých vozidel z důvodu přemístění betonových zábran. V průběhu dne bude zcela uzavřen dálniční most (část komunikace II/610) ve směru na Sojovice.

Nájezd na D10 směr na Mladou Boleslav a sjezd z dálnice na Starou Boleslav UZAVŘEN NEBUDE. Abyste se ale dostali do města či na dálnici, budete muset využít sojovickou stranu. Nebo jet samozřejmě přes Brandýs. Objízdné trasy a další Vám ozřejmí mapky v příloze.

Na nádraží ČD a ke kasárnům, bude vjezd možný.

I nadále je potřeba, aby si řidiči uvědomovali, že když tímto místem projíždí, tak se pohybují na staveništi a je nutné dbát zvýšené pozornosti a být ohleduplný k ostatním účastníkům provozu a osobám zde se pohybujícím (pracovníkům stavby).

Změny v PID:

Kvůli uzavření mostu přes D10 bude odkloněna autobusová linka 379. Tato etapa se dotkne cesty z Prahy. Z dálnice sjede v Brandýse u Teska a dále bude pokračovat přes město až na autobusové stanoviště ve Staré Boleslavi. I v tomto případě bude zcela zrušena zastávka na Panském. Sled zastávek bude následující: Na Prahu: Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Aut. St. – Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Sídliště, Černý most. Z Prahy: Černý Most – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Aut. st.

Linky 666, 667 a 670 budou odkloněny a k objízdným trasám bude využita ulice 17. listopadu. Po dobu objížďky bude v této ulici platit zákaz zastavení.

Pro linky 667 a 670 bude zrušena zastávka Na Panském obousměrně a Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Sídliště ve směru do Benátek, resp. Hlavence.

Pro linku 666 bude zrušena zastávka Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Sídliště obousměrně.

Linky 367, 375, 477 a 478 k a ze staroboleslavského vlakového nádraží budou už vedeny po nové komunikaci, a tudíž bez omezení.

Situace v místě II. etapa

Objízdná trasa při II. etapě

-raf- 28.7.2022

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    28.7.2022