Upozornění na uzavírku ul. Pražská – silnice II/610 – 23.04. 2019 do 30. 06. 2020

Od 23.04. 2019 do 30. 06. 2020 dojde k úplné uzavírce komunikace č. II/610, ulice Pražská v Brandýse nad Labem, v úseku od křižovatky ulic Výletní a Tyršova po křižovatku ulic Seifertova a Průmyslová. Tato uzavírka je z důvodu provádění stavebních prací při celkové rekonstrukci silnice. Objízdná trasa je stanovena po komunikacích silnice II/610 ul. Masarykova – silnice II/245 ul. Královická – silnice III/2452 ul. Zápská – silnice II/101 ul. Průmyslová. V ulici Výletní, bude platit po dobu uzavírky zákaz zastavení, dle rozmístěných dopravních značek, z důvodu, že jde je plánovaná objízdná trasa autobusů, které pojedou trasou Výletní, Seifertova, Pražská. S ohledem na tuto skutečnost, pokud bude porušen zákaz zastavení, může být přikročeno k odtahu vozidla na náklady jeho provozovatele.

4.4.2019 -raf-

 

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    22.4.2019