Upozornění na úplnou uzavírku nájezdu na D10na Mladou Boleslav na exitu 14 u Staré Boleslavi v době 10.7.-14.10.2019

10.07. – 14.10.2019 dojde k přechodné úpravě silničního provozu na silnici II/101 v k.ú. Brandýs nad Labem a II/610 v k.ú. Stará Boleslav z důvodu provádění opravy povrchu komunikace D10, v rámci realizace stavby: „D10Hlavenec – Tuřice, oprava povrchu PS“  a to úplné uzavření nájezdu na Mladou Boleslav na exitu 14 u Staré Boleslavi a jako náhradní trasa bude, že se vozidla napojí na dálnici D10 směr Praha na exitu 14 u Staré Boleslavi, pojedou směr Praha a zde, na sjezdu na exitu 10 u Záp, sjedou z dálnice, ze směru na Prahu a vrátí se na dálnici D10 přes nájezd na tomto exitu a budou moci pokračovat směr Mladá Boleslav. Po celou dobu prací, bude různě převáděn provoz v jízdních pruzích na D10 přechodným dopravním značením. Bližší etapizace není uvedena. Jedná se o akci ŘSD. Bližší informace jsou i na Mapě dopravních omezení. Uvedená oprava je akcí ŘSD.

-raf- 26.6.2019

Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

10.7.2019