Upozornění na 3. etapu opravy silnice II/101 v Brandýse nad Labem 17.4.-28.4.2019

Oprava silnice č. II/101 v Brandýse nad Labem od křižovatky silnic II/101 (U hřbitova) x III/0101 (Brázdimská) po křižovatku silnic II/101 (Kostelecká) x MK Neratovická). Etapa 3: Termín 17.04.-28.04.2019

 

Uzavřená část: křižovatka silnic II/101 (Kostelecká) x III/0101 (U hřbitova) – křižovatka silnic II/101 (Kostelecká) x MK Neratovická). Staničení km 105,426 – 105,970.

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici II/101 směr Kostelec n L. budou na křižovatce silnic II/101 x III/10159 budou vedeni po silnici III/10159 (Martinovská) – na křižovatku silnice III/10159 (Martinovská) x MK Pavla Lista, kde se vedení dopravy rozdělí na dva směry.

  1. Automobily do 3,5t odbočí vlevo a pojedou po MK Pavla Lista na silnici II/101 Kostelecká, kde se napojí na stávající trasu.V opačném směru je objízdná trasa vedena ze silnice II/101 (Kostelecká) po MK Neratovická a MK Kralupská na silnici II/610 (Pražská), kde se napojí na stávající trasu.

Délka objízdné trasy: 2 km

  1. Automobily nad 3,5t z důvodu budou vedeni dále po silnici III/10159 (Martinovská) přes obce Martinov a Záryby na křižovatku silnic II/101 x III/10158, kde se napojí na stávající trasu. Objízdná trasa pro automobily nad 3,5t je vedena jednosměrně.

Délka objízdné trasy: 6 km

Informace o změna jízdních řádů autobusových spojů z důvodu uzavírky ulice Kostelecká (silnice II/101)

Brandýs n.L. – dočasné zrušení zastávek od 17.4. do 28.4.

Z důvodu uzavírky ulice Kostelecká (silnice II/101) pojedou všechny linky odklonem mimo zastávky „Brandýs n.L., Brázdimská“ a „Brandýs n.L., Nemocnice“. Další úpravy tras linek 346, 471, 472, 477, 478 a 657 v detailu aktuality.

Linka 346 náhradou zastaví v zastávce Rychta. Linka bude v provozu ve dvou variantách:

  • V ranní přepravní špičce do cca 9:00 hod. bude linka vedena po objízdné trase Continental – V Olšinkách – Rychta – U Soudu – Pekárny.
  • Od 9:00 hod. bude linka ve směru z Černého Mostu vedena přímo do zastávky Vrábí. Dále bude linka vedena po pravidelné trase do zastávky V Olšinkách a přes zastávky Rychta, Pražská, Vrábí, Continental, Baumit a Zápy, Tesco Brandýs nad Labem na Černý Most. Pro tyto spoje budou zrušeny zastávky U Soudu a Pekárny

Linka 478 bude odkloněna ze zastávky V Olšinkách přes zastávky Dům pečovatelské služby, Rychta a Náměstí vždy v tomto směru. Pro linku bude zrušena také zastávka Neratovická.

Linky 471, 472, 477 a 657 budou po Brandýse odkloněny po trase Dům pečovatelské služby, Rychta, Náměstí (pouze v tomto směru) a Nádraží. Pro tyto linky budou zrušeny také zastávky V Olšinkách a Sídliště u nádraží

(převzato z http://www.csad-sc.cz/index.php?id=4&detail=181)

16.4.2019 -raf-

 

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    16.4.2019