Tvoje cesta onlinem – další žáci základní školy se zapojili do preventivního programu. 

Ve středu 2. listopadu tohoto roku navštívily policejní preventistky žáky osmého ročníku Základní školy Palachova v Brandýse nad Labem.

Během připraveného programu, v rámci preventivního projektu „Tvoje cesta onlinem“, policistky dětem vysvětlily na vybraných případech způsoby, jakými internetoví predátoři oslovují své potenciální oběti, jak s nimi manipulují a jakých veřejně dostupných informací využívají. Doporučily také na koho se obrátit a hlavně jakých rizikových ukazatelů si při komunikaci s osobou na internetu všímat.

K tématu preventivní doporučení:
Sociální sítě jsou zdrojem mnoha cenných informací. Jejich výhodou je možnost komunikace na velké vzdálenosti. Není našim cílem uživatele sociálních sítí od těchto výdobytků moderní doby odradit, ale poukázat na možná rizika spojená se zmíněnými technologiemi. Se svými dětmi komunikujte o využití možností internetu otevřeně a bez předsudků. Není výjimkou, že děti prostřednictvím internetu sdělí jakékoliv informace o sobě a při osobní komunikaci pak standardního rozhovoru schopny nejsou.

Pachatelé této trestné činnosti využívají důvěry dětí, osloví je třeba jako jejich vrstevní, mající zájem o přátelství. Záhy je pak přimějí k pořízení a přeposlání jejich intimních fotografií, kterými je pak mohou nutit k zaslání dalších, odvážnějších. A to v tom příznivějším případě, neboť některá takto navázaná komunikace může pokračovat osobním setkáním a v krajním případě fatálními následky.

Děti je zapotřebí informovat o náležité obezřetnosti ve vztazích i při komunikaci prostřednictvím internetu, aby věděly, s kým skutečně komunikují. Znovu je vhodné zopakovat, že jakmile pořízené fotografie, videa intimního rázu někomu poskytnou, ztrácí možnost kontrolovat jejich existenci a nakládání s nimi (tzv. nad nimi ztrácí moc).

Bezpečnost dětí v digitálním prostředí – Policie České republiky

por. Bc. Lucie Nováková
4. listopadu 2022

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    4.11.2022