Tak stromky už stojí

20. 11. 2021 od 8:00 naše hlídky pomáhali pracovníkům, kteří se starali o pokácení, převoz a umístění obou městských vánočních stromů na obě hlavní náměstí našeho souměstí. Naším úkolem bylo zajištění příjezdu techniky, zajištění místa kácení, doprovod vozidel se stromy a vsazení stromů na náměstí. Vše se povedlo a tak nás nyní budou stromky těšit po vánoční čas.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    14.12.2021