Straka v prodejně

09. 04. 2019 v 9:40 hod. oznámil pracovník ostrahy prodejny v ul. Kralupské, že zadržel muže, který prošel pokladnou se zbožím, které nezaplatil a toto zboží měl ukryté v baťohu. Hlídka po příjezdu chtěla po mladíkovi (26 let), aby sdělil co má u sebe za zboží a prokázal svou totožnost. Mladík měl u sebe věci v hodnotě 645,-Kč, ale nemohl hodnověrným způsobem prokázat svou totožnost a proto byl předveden na oddělení Policii ČR, kdy bylo perlustrací zjištěno, že byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen za krádež a proto se dopustil TČ. Proto byl ponechán policistům na služebně k provedení dalších úkonů.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    9.4.2019