Statistika kriminality za rok 2022

Policie České republiky vyhodnotila kriminalitu za uplynulý rok.

V loňském roce došlo na území okresu Praha venkov – Východ k nárůstu kriminality o 186 případů. Celkem bylo spácháno 1332 trestných činů, z čehož jich bylo objasněno téměř třicet šest procent.

Nejvíce se na kriminalitě podílela majetková trestná činnost v počtu 805 činů, jde o nárůst oproti roku 2021 o 137 případů.

Případů kybernetické kriminality evidujeme v roce 2022 celkem 183. V porovnání s rokem 2021 je to o 128 případů více.

V oblasti násilné trestné činnosti evidujeme celkem 83 případů, což je o 3 více než v roce 2021. Objasněnost činila téměř 44 %. V minulém roce došlo k jedné vraždě, kterou kriminalisté objasnili.

U mravnostní kriminality došlo v roce 2022 k celkem 26 případům, což je o 15 více než v předešlém roce. Počet hospodářských trestných činů byl 73, tedy o 20 více než v roce 2021.

V loňském roce tak celkově narostla na území Prahy venkov – východ kriminalita ve všech oblastech. Přesto má Středočeský kraj nejnižší nárůst kriminality z celé České republiky. Nejčastějším druhem majetkové trestné činnosti jsou stále krádeže prosté a krádeže vloupáním.  V oblasti kybernetické a ostatní kriminality páchané v kyberprostoru evidujeme nárůst napříč celou republikou. V loňském roce jsme v rámci Územního odboru Praha venkov – východ zaznamenali navýšení tohoto druhu kriminality o více jak 233 %. I tato skutečnost je jedním z důvodů, proč vnímáme oblast kybernetické kriminality jako jednu z priorit roku 2023.

por. Bc. Lucie Nováková
komisař
P ČR Praha venkov – VÝCHOD
26. ledna 2023

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    26.1.2023