Samá pomoc, když je ten advent

20.12.2023 ve 12:35 hod. hlídka při kontrolní činnosti v ul. Tyršova spatřila starší pár, který stojí u krajnice a pokouší se vyměnit pneumatiku u vozidla. Strážníci na místě usměrňovali provoz a nabídli pomoc i při samotné výměně kola. To manželé s díkem přijali a po ukončení montáže mohli pokračovat v jízdě.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    29.1.2024