Rodeo v ulicích Brandýsa

1. 12. 2019 v 13:07 hod. nám bylo oznámeno, že v ul. Na Celné, u vyústění cyklostezky se pohybuje kůň. Strážníci dojeli na místo a zjistili, že se nejedná o žert. Provedeným šetřením na místě bylo zjištěno, že kůň se při vycházce splašil dvěma děvčatům a utekl jim. Koně odchytli strážníci a předali ho jeho chovatelce, které jej dovedla do stáje. Celá událost se obešla bez jakéhokoliv zranění lidí nebo zvířete a nebyla způsobena ani žádná škoda na majetku.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    10.12.2019