Rady seniorům

Praha venkov – VÝCHOD – Jak se vyhnout podvodu.

Senioři jsou v současnosti pro vědu o zločin zajímavou skupinou. Populace stárne a počet občanů v seniorském věku v zemích EU vrzůstá. S tímto demografickým trendem souvisí řada konkrétních jevů ve společnosti. Mezi ně patří i otázky kriminality páchané v období stáří. Do kriminologie i viktimologie pronikají relativně nová témata, která lze shrnout pod hlavičku „senioři“  jako oběti a pachatelé trestných činů“.

Stále však  platí, že senioři jsou mnohem častěji obětí než pachateli trestných činů.

Pachatelé zneužívají laciných triků, lákají seniory k uzavírání pochybných kupních smluv, zneužívají pocitů osamocenosti, naivity a důvěřivosti starších lidí – seniorů, emotivních období jako jsou Vánoce, Velikonoce a podobně. Z pohledu společnosti lze trestné činy, které zneužívají zranitelnosti a bezmoci stáří, hodnotit jako výrazný sociálně patologický jev.

Doporučujeme seniorům:

 • nedůvěřujte neznámým lidem
 • nikoho cizího nevpouštějte do svého bytu
 • nebuďte důvěřiví ani k různým podomním prodejcům
 • nepodléhejte vidině snadného zbohatnutí – výhra v loterii, zdánlivě levné zboží
 • buďte opatrní, nevěřte každému, kdo Vás požádá o peníze
 • nesvěřujte cizím osobám své úspory
 • ověřte si informace od cizí osoby, byť by byly velmi lákavé a sebereálnější
 • poraďte se s nejbližšími, než dáte peníze člověku, který od vás žádá peněžní pomoc

nprap. Mgr. Eva Hašlová
tisková mluvčí PČR Praha venkov – východ
5.4. 2018

  Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

  6.4.2018