Problematika prodejců na přelomu roku z pohledu MP

Vážení spoluobčané, v tomto příspěvku bychom chtěli upozornit na problém, který nastává vždy s koncem roku a na začátku roku nového. Tím je skutečnost, že hodně lidí v tuto dobu má nastaveno vyúčtování za služby a energie, které odebírá ve svém bydlišti. Tohoto využívají různí pochůzkoví prodejci, aby obtěžovali občany v jejich bydlišti anebo při pohybu po městě. Zde bych chtěl upozornit i na podomní prodej zboží a poskytování služeb. Zejména by občané měli být opatrní hlavně při jednání s podvodnými a neetickými prodejci energií, služeb a zboží, kdy tito často nabízí nevýhodné smlouvy, které občany zavazují k nevýhodným službám, nepřiměřeným pokutám a často i jsou pak podvodně podepisovány bez vědomí občanů, protože si nechávají předložit podklady a podle nich pak vytvoří falešnou smlouvu, aby si zvýšili vlastní profit z prodeje. Další, u koho by se občané měli mít v pozoru, jsou pachatelé, kteří se pod záminkou ,,extra výhodné nabídky“ dostanou do bytu, většinou staršího občana a tomu poté odcizí věci nebo celoživotní úspory. V případě, že byste zjistili aktivitu takovýchto prodejců, neváhejte a volejte městskou policii nebo Policii ČR, která zjistí na místě, zda se jedná o porušení nějakého právního předpisu.

Další, kdy je třeba dbát zvýšené pozornosti, jsou návštěvy prodejců na objednání zákazníka v místě jeho bydliště. Ale i zde platí, že by si měl občan vždy řádně si zjistit, kdo přijde, s jakou nabídkou a nejlépe si zajistit přítomnost další osoby při samotné schůzce. V případě jakýchkoliv pochybností můžete volat infolinku společnosti, kterou prodejce zastupuje a požádat o informace a radu jak postupovat.

Tímto bych chtěl na Městskou policii Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, občanům města popřát klidný adventní čas, krásné vánoce a úspěšné vkročení do nového roku.

str. Radek Fedaček

preventista Městské policie Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    4.12.2018