Prevence především

20. 6. a 25. 6. 2019 proběhly na Základní škole ve Staré Boleslavi preventivní přednášky se žáky 8. a 9. ročníků. Celkem se jich zúčastnilo 5 tříd. Strážník – preventista při nich seznámil žáky 8. tříd s důsledky užívání drog a jiných návykových látek. 9. třídy si vyslechly přednášku na téma kyberšikana a šikana.

 

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    12.7.2019