Přednáška dne 8.3. na téma Prevence pádů a představení pomůcek, které nám mohou pomoci v běžném životě

8.3. od 15.00 hodin ergoterapeutka Mgr. Klára Hladíková bude hovořit o vhodné úpravě domácího prostředí, o kompenzačních pomůckách a o možnostech získávání těchto pomůcek. Zájemci o dopravu od domu kontaktujte minimálně den předem dopravce Senior Taxi 733 163 938.

Místo konání: Kočárovna

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    14.2.2018