Přestupce v pátrání Policie

22. 1. 2020 v 17:00 hod. nám oznámil občan, že na jeho pozemku v Královicích někdo složil nějaký náklad a na místě se nachází nějaké vozidlo. Strážníci, po prověření oznámení zjistili, že se toto zakládá na pravdě, kdy se oba muži dohodli, že druhý den bude náklad tedy hned odvezen. Při provádění lustrace osoby a vozidla, bylo zjištěno, že po muži, který na místě složil materiál, pátrá Policie ČR. Proto byl poté převezen na zdejší oddělení k jejich dalšímu opatření.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    11.2.2020