Předvánoční vandalismus

23.12.2023 22:05 hod. zjistila hlídka, že v Aleji olympioniků je zlomený jeden stromek i s ochranným plůtkem a leží nedaleko místa. Jedná se o stromek Martina Doktora. Hlídka celou věc zdokumentovala a provedla pátrání v okolí, zda se nenajdou nějaké stopy nebo osoby, které by mohly věc osvětlit. Bohužel toto se nepovedlo, a tak věc bude nahlášena správci zeleně k nápravě.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    29.1.2024