Před námi se neschová …

14. 01. 2019 v 07:40 hod. bylo prověřeno oznámení Policie ČR, že v jedné z provozoven na Pražské ulici by se měl pohybovat muž, který je v celostátním pátrání. Naše hlídka prověřila oznámení a provedla kontrolu provozovny ve všech prostorech určené pro zákazníky a na WC byl muž nalezen, jak se zde ukrývá. Poté byla o celé věci vyrozuměna Policie ČR, která si muže na místě převzala do své péče a převezla na policejní oddělení k provedení dalších opatření.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    14.1.2019