Pozorný soused je lepší jak kamery

31. 3. 2022 22:31 nám oznámil občan, že v ul. J. Macháčka je na pozemku otevřená buňka, ve které se svítí a je vidět nářadí. Takže by toho mohl někdo využít a něco odcizit. Hlídka na místě provedla kontrolu buňky, kdy nikdo nebyl nikde nalezen, stopy vloupání taky nebyly nalezeny. Proto byl cestou Policie ČR zjištěn telefon na majitele, který byl vyrozuměn o věci a dostavil se na místo a buňku uzamkl.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    28.4.2022