Pomoc při havárii vodovodu

14.02.2019 v 17:00 hod. se na naši služebnu dostavil pracovník firmy odstraňující havárii na vodovodním řadu v ulici Lipová, že několik vozidel stojí v místě, kde je nutné provést. Hlídka na místě provedla perlustrace vozidel a požádala jejich majitele o přeparkování vozidel, aby nebylo omezení pří výkopových pracích. Jedna řidička stála na místě, kde to není povoleno a tak jí byla udělena pokuta v příkazním řízení.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    14.2.2019