Jen se někde holka zapomněla

16. 12. 2018 v 21:00 hod. byla MP požádána o součinnost s Policií ČR a to pomoc při pátrání po pohřešované nezletilé dívce, která se nedostavila domů. Naše hlídka dle domluveného postupu provedla šetření v barech, čekárnách, restauračních zařízeních atd. ve městě. Ve 22:30 hod. byla akce ukončena, neboť se dívka přišla v pořádku domů.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    16.12.2018