Pomoc policistům

15. 12. 2018 v 23:20 hod. byla MP požádána Policií ČR o součinnost při řešení rvačky, poblíž ulice F. X. Procházky. MP asistovala hlídce PČR při šetření prověření oznámení a prováděla zjišťování totožnosti svědků incidentu a zajišťovala hlídku Policie při šetření události na místě.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    15.12.2018