Pomoc bližnímu svému

08.04.2019 04:22 hod. jsme byli požádáni o pomoc od ženy, jejíž sousedka upadla a nemůže se zvednout a ona sama jí nedokáže pomoc. Záchranná služba podobnou asistenci neposkytuje a tak nevěděla koho jiného volat. Strážníci se dostavili na místo a ženě pomohli se zvednout, byla dotázána na zdravotní stav, kdy žena potvrdila, že není zraněná a nežádá lékařské ošetření nebo vyšetření. Poté strážníci odjeli.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    8.4.2019