Podezřelý dělník

16. 12. 2019 v 16:38 hod. jsme byli požádání Policií ČR o prověření oznámení o pohybu podezřelého muže po lešení u budovy České pošty v Brandýse. Dle oznamovatele se zde pohyboval a bylo slyšet ránu, a proto měl podezření na neoprávněné vniknutí do objektu. Strážníci na místo, s ohledem na, že se jedná o poštu, vyrazili pod majáky a na místě provedli prohlídku všech přístupných prostor, kdy nebyl nikdo nalezen. Poté byl proveden telefonický dotaz u stavbyvedoucího, který má na starosti opravu budovy a tento sdělil, že pracovníci končí v 16:30 hod. a tak se spíš jednalo o některého z dělníků, který slézal z lešení a patrně vyvolal dojem, že někam skočil.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    14.1.2020