Oznámení o uzavírce ulice Třebízského od 10. 8. -31. 10. 2020

Od 10. 8. 2020 do 31. 10 2020 dojde, z důvodu rekonstrukce a odvodnění komunikace, k úplné uzavírce úseku ulice Třebízského (od křižovatky s ulicí Okružní po křižovatku s ulicí U Prachárny). Objízdná trasa bude vedena ulicí Okružní, Josefa Truhláře a V Mýtkách a to obousměrně – viz grafické schéma v příloze.

V daném úseku dbejte zvýšené pozornosti a řiďte se dopravním značením.

-raf- 31. 7. 2020

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    31.7.2020